Facilitator bedrijfsrolspel

Maximale integratie van vaardigheden door rollenspel

Onderzoek op het gebied van de neurowetenschappen en psychologie heeft aangetoond dat “leren door te doen” de internalisering van gedragsvaardigheden maximaliseert. Het doen van een rollenspel of het naspelen van een werkelijke situatie of een scenario is van onschatbare waarde voor de succesvolle internalisering van deze vaardigheden. Tegelijkertijd hangt de effectiviteit van dit leerproces af van de kwaliteit van de uitgevoerde oefeningen. Doorgaans worden deze oefeningen uitgevoerd zonder andere middelen, buiten de deelnemers zelf. Echter, met een acteur, gespecialiseerd in rollenspellen voor bedrijven, kunt u putten uit een schat aan toegevoegde waarde.

Waarom een acteur ?

  • stelt de deelnemer in staat te vergeten dat de situatie niet de werkelijkheid is
  • is noch te soft noch te hard maar oprecht aan de reacties die het oproept
  • reageert heel precies op het gedrag van de deelnemer
  • improviseert met de leerdoelen in gedachten
  • levert gedetailleerde feedback gedurende de oefening

Voor de andere deelnemers is de acteur een buitenstaander, iemand waarover zij geen vooroordelen hebben en iemand die zelf neutraal is. De acteur zal de realiteit van de interactie niet opofferen, om bijvoorbeeld tegemoet te komen aan de gevoeligheden van een collega. Het is dit realisme waarmee de deelnemer de emotionele reis zal ondergaan, die de internalisering van de vaardigheden zal vergemakkelijken. Door de deelnemer te spiegelen, stelt de acteur hem in staat om te ervaren hoe zijn gedrag de andere persoon beïnvloedt. De acteur is ook een facilitator: hij is er om de deelnemers te helpen om de aangeleerde technieken en beginselen te oefenen en te perfectioneren. Tijdens de nabespreking is de acteur in staat om de gevoelens die hij heeft ervaren – positief of negatief – te koppelen aan specifieke daden of gedrag van de deelnemer.

Vertel me over uw project: +31 (0)20 303 05 04
Leidinggevende communicatie
Hoe kan men reageren op weerstand of aarzeling? Hoe geeft men uw medewerkers constructieve feedback zonder hun motivatie aan te tasten? Gerelateerde onderwerpen: Verandering creeren, Leiderschap, Coaching, Team Management, Assertiviteit The Twelve Apostles Hotel & SPA (Cape Town, SA): Communicatie voor leidinggevenden (Deelnemers: Afdelingshoofden).
Beinvloedingsvaardigheden
Hoe kan men samenwerking bevorderen Hoe kan je iemand overtuigen om jouw visie te delen
Conflict Management
Hoe kan men een situaties waarin emoties opspelen oplossen ? Hoe kan men een agressieve gesprekspartner kalmeren ? Gerelateerde onderwerpen: Assertiviteit, Omgaan met Klachten, Multiculturaliteit, Omgaan met agressiviteit, Omgaan met een aanval met wapens.
Spreken voor publiek en presentatietechnieken
Emotie- Communicatie is meer dan alleen woorden Bewustwording van gewoontes die de boodschap blokkeren Het non-verbale aspect van Communicatie: Technieken voor maximale luister kwaliteit Woorden, Zinnen, Structuur Zet plankenkoorts om in je voordeel.
Vorige slide
Volgende slide

Recente trainingssessies

Torrance Memorial Medical Center (Los Angeles, USA): Conflict Management (Deelnemers: Afdelingshoofden).
SWIFT (Brussels, Belgium): Influencing Skills (Deelnemers: Junior Managers die zijn aangemerkt als zeer talentvol).
The Twelve Apostles Hotel & SPA (Cape Town, SA): Managerial Communication (Deelnemers: Afdelingshoofden).
Europese Commissie: Ondervragingstechnieken (Deelnemers: Onderzoekers naar de gevolgen van morele discriminatie).